تور ایتالیا فرانسه

ترکیش ایر-ایران ایر

ویژه پاییز و زمستان98

7 شب و 8 روز

تور ایتالیا فرانسه

تور ایتالیا فرانسه پاییز وزمستان98

تور ایتالیا فرانسه ویژه پاییز وزمستان 98
مسیرنام هتلهر نفر در اتاق دوتختههر نفر در اتاق یک تخته2-4 بدون تخت4-11 سال با تختزیر 2 سالتاریخ حرکتایر لاین
تور8روزه ایتالیا+ فرانسه

(3 شب رم+4 شب پاریس)

4* BB1450 یورو
+
نرخ بلیط
1990 یورو
+
نرخ بلیط
490 یورو
+
نرخ بلیط
1200 یورو
+
نرخ بلیط
100 یورو+
10%نرخ پرواز
25 تیر-1 مرداد-15 مرداد-22 مرداد-12 شهریور-19 شهریورترکیش
تور8روزه ایتالیا+ فرانسه

(3 شب میلان+4 شب پاریس)

4* BB1190 یورو
+
5550000 تومان
1790 یورو
+
5550000 تومان
990 یورو
+
5550000 تومان
500 یورو
+
4990000تومان
119 یورو +
10% نرخ پرواز
12 و 26 مهر- 10 و 24 آبان-8 و 29 آذر-
13دی-4 و18 بهمن-16 اسفند
ایران ایر
تور دور ایتالیا فرانسه
((2 شب میلان + 2 شب ونیز + 3 شب رم + 3 شب پاریس)
4* BB1850 یورو
+
5550000 تومان
2590 یورو
+
5550000 تومان
1650 یورو
+
4990000 تومان
690 یورو
+
4990000تومان
185 یورو+
10%نرخ پرواز
12 و 26 مهـر – 3، 7 و 24 آبـان – 8 و 29 آذرایران ایر
تور ایتالیا فرانسه

خدمات اخذ ویزای شنگن-اقامت در هتلهای 4 ستاره با صبحانه-گشت و بازدید از جاذبه های توریستی دو شهر طبق برنامه تور-تور لیدر بیمه مسافرتی

برنامه سفر تور ایتالیا فرانسه

برنامه سفر:

روز اول: روز اول : پرواز به رم – ساعت 06:15 با هواپیمائی ترکیش و ورود به رم ساعت – ترانسفر به هتل-گشت شهری رم
روز دوم: بعد از صرف صبحانه، گشت تمام روز رم
روز سوم: وقت آزاد(گشت آپشنال ونیز)
روز چهارم: بعد از صرف صبحانه، ترک هتل و پرواز ب سمت پاریس-ترانسفر به هتل پاریس-گشت شهری پاریس
روز پنجم: بعد از صرف صبحانه، گشت شهری پاریس.
روز ششم: کشتی سواری رودخانه سن

روز هفتم:وقت آزاد.
روز هفتم: بعد از صرف صبحانه، ترک هتل و عزیمت به سمت تهران