تور آلمان هلند فرانسه اسپانیا

4شب بارسلون+3شب پاریس+2شب آمستردام+2شب  کلن

با گشت بروکسل