تور سوئیس 6 شب و 7 روز-تور اروپا

3 شب زوریخ+3 شب لوزان