تور صربستان با پرواز ایران ایر

ایران ایر

مهرماه و آبان

صربستان

بلگراد

تور صربستان با ایران ایر

تور صربستان با پرواز ایران ایر 3شب
هتل BBدرجه دو تختهیک تختکودک با تختکودک بدون تختتعداد شب
COMPASS RIVER CITY3*BB6/453/0007/371/0006/208/0005/209/0003 شب
YUGOSLAVIA/ REX3*BB6/576/000
6/637/000

7/616/000
6/208/000
6/025/000
5/209/0003 شب
ABBA4*BB6/943/0008/350/0006/514/0005/209/0003 شب
ROYAL INN4*BB7/065/0008/473/0006/514/0005/209/0003 شب
QUEEN ASTORIA/MR PRESIDENT/PRESIDENT4*BB7/371/0008/840/0006/514/0005/209/0003 شب
PRAG
CANSTANTIN THE GREAT/RADISSON BLU
4*BB7/432/000
7/432/000
7/555/000
8/962/000
9/207/000
9/574/000
6/514/0005/209/0003 شب
HOLIDAY INN/EXP LIFE DESING4*BB7/616/000
7/677/000
9/697/000
9/758/000
6/514/0005/209/003 شب
CROWN PLAZA4*BB8/350/00010/798/0006/514/0005/209/0003 شب
/ENVOY
/MOSCOVA
HYATT
4*BB
4*BB
5*BB
8/289/000
8/350/000
8/473/000
10/982/000
11/349/000
11/410/000
N/A
N/A
6/514/000
5/209/0003 شب
SAINT TEN5*BB9/085/00012/328/000N/A5/209/0003 شب
تور صربستان با پرواز ایران ایر 4شب(9 مرداد)
هتل BBدرجههر نفر در اتاق دو تختههر نفر در اتاق یک تخته6-12 سال با تخت2-6 سال بدون تختتعداد شب
COMPASS RIVER CITY3*BB6/841/0008/065/0006/514/0005/209/0004 شب
YUGOSLAVIA/REX3*BB7/004/000
7/086/000
8/391/0006/514/000
6/270/000

5/209/0004 شب
ABBA4*BB7/494/000

9/370/000
6/922/0005/209/0004 شب
ROYAL INN4*BB7/657/0009/534/000

6/922/000

5/209/0004 شب
QUEENASTORIA/MR /PRESIDENTPRESIDENT4*BB8/065/00010/023/000
6/922/0005/209/0004 شب
PRAG
CANSTANTIN THE GREAT
RADISSON BLU
4*BB8/146/000
8/146/000
8/310/000
10/186/000
10/513/000
11/002/000

6/922/000

5/209/0004 شب
HOLIDAY INN/EXP LIFE DESING4*BB8/391/000
8/473/000
11/166/000
11/247/000
6/922/0005/209/0004 شب
CROWN PLAZA4*BB9/370/000

12/634/0006/922/0005/209/0004 شب
ENVOY
MOSCOVA
HYATT
4*BB
4*BB
5*BB
9/289/000
9/370/000
9/534/000
12/879/000
13/369/000
13/450/000
N/A
N/A
6/922/000
5/209/0004 شب
SAINT TEN5*BB10/350/00014/674/000N/A5/209/0004 شب
مدارک لازم تور صربستان بلگراد :

گذرنامه با 7 ماه اعتبار

مدارک لازم تور صربستان بلگراد :

گذرنامه با 7 ماه اعتبار

خدمات :

صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی گشت شهری با نهار راهنمای تور

توضیحات تور صربستان بلگراد :

نرخ كودك زير 2 سال 350000 تومان میباشد


پرداخت 50 % از مبلغ كل تور در زمان ثبت نام الزامي مي باشد.


هتل ها و پرواز به صورت گارانتي ، چارتر و غير قابل استرداد مي باشند


مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام كننده مي باشد

تمامی حقوق ومحتوای سایت برای PerzianTravel محفوظ می باشد.