ویزای نرمال کانادا

ویزای نرمال کانادا

مراحل اقدام جهت ویزای نرمال کانادا در پرزین سفر

هزینه ی این پروسه: 250 دلار

1- پرکردن فرم اولیه سفارت به زبان فارسی توسط مسافر.جهت دریافت فرم کلیک کنید.

2-ارائه مدارک لازم جهت اقدام برای ویزای نرمال کانادا (همه مدارک باید به زبان انگلیسی ترجمه شوند.)جهت دریافت لیست مدارک لازم ویزای کانادا کلیک کنید

.-پس از تکمیل مدارک و فرمها پرزین سفر جهت پرکردن فرمهای لازمه ی سایت سفارت کانادا اقدام میکند و واریزی های لازم را انجام میدهد.پس از طی پروسه ی لازم جهت تکمیل مدارک که حدودا 48 ساعت کاری طول میکشد، نامه ای از طرف سفارت دریافت میشود.که درآن مشخص شده در بازه زمانی یک ماهه از زمان دریافت این نامه مسافران فرصت دارند جهت انگشت نگاری درمحلی که درزمان ثبت نام به انتخاب خود انتخاب نموده اند حضور یابند.

-جهت انگشت نگاری در آنکارا و استانبول با هماهنگی مسافر وقت انگشت نگاری گرفته می شود.درصورت ارئه ی پیپری مدارک مبلغ 14 دلار در دفتر وک از مسافر اخذ خواهد شد.

-در مرحله انگشت نگاری مسافر نیازی به همراه داشتن هیچ گونه مدرکی ندارد و پس از انگشت نگاری بسته به پروسه لازم ازطرفسفارت بین 3 تا 5 ماه صدور نتیجه از طرف سفارت زمان خواهد برد.-پس از اعلام نتیجه ی ویزا در صورت مثبت بودن نتیجه مسافر میتواند جهت پیکاپ پاسپورت خود اقدام کند.جهت اگاهی از شرایطپیکاپ ویزای کانادا کلیک کنید.-درصورت عدم صدور ویزا هیچ مبلغی به مسافر استرداد نخواهد شد.این پروسه ی اولیه ی اقدام جهت ویزا می باشد و مدارک مسافر  ونظر افسر ویزا تعیین کننده نتیجه درخواست ویزا می باشد وپرزین سفر تعهدی در صدور یا عدم صدور ویزا ندارد.-درخواست کنندگان این پروسه میتوانند از دعوتنامه بستگان یا خویشان خود در این پروسه استفاده کنند.

-در مرحله انگشت نگاری مسافر نیازی به همراه داشتن هیچ گونه مدرکی ندارد و پس از انگشت نگاری بسته به پروسه لازم ازطرف

سفارت بین 3 تا 5 ماه صدور نتیجه از طرف سفارت زمان خواهد برد.

-پس از اعلام نتیجه ی ویزا در صورت مثبت بودن نتیجه مسافر میتواند جهت پیکاپ پاسپورت خود اقدام کند.جهت اگاهی از شرایط

پیکاپ ویزای کانادا کلیک کنید.

-درصورت عدم صدور ویزا هیچ مبلغی به مسافر استرداد نخواهد شد.

این پروسه ی اولیه ی اقدام جهت ویزا می باشد و مدارک مسافر  ونظر افسر ویزا تعیین کننده نتیجه درخواست ویزا می باشد و

پرزین سفر تعهدی در صدور یا عدم صدور ویزا ندارد.

-درخواست کنندگان این پروسه میتوانند از دعوتنامه بستگان یا خویشان خود در این پروسه استفاده کنند.

خدمات مشابه

تمامی حقوق ومحتوای سایت برای PerzianTravel محفوظ می باشد.