ویزای کانادا با دعوتنامه معتبر

مراحل اقدام جهت ویزای کانادا با دعوتنامه معتبر

هزینه ی این پروسه: 990 دلار

1- پرکردن فرم اولیه سفارت به زبان فارسی توسط مسافر.

جهت دریافت فرم کلیک کنید.

2-ارائه مدارک لازم جهت اقدام برای ویزا (همه مدارک باید به زبان انگلیسی ترجمه شوند.)

جهت دریافت لیست مدارک لازم ویزای کانادا کلیک کنید.

3- در این پروسه پرزین سفر یک دعوتنامه توریستی از یک شرکت توریستی در کانادا را ضمیمه مدارک مسافر خواهد کرد که تاثیربسیار

بسیار زیادی در نتیجه اخذ جواب مثبت خواهد داشت.

-پس از تکمیل مدارک و فرمها پرزین سفر جهت پرکردن فرمهای لازمه ی سایت سفارت کانادا اقدام میکند

و واریزی های لازم را انجام میدهد.پس از طی پروسه ی لازم جهت تکمیل مدارک که حدودا 48 ساعت کاری طول میکشد،نامه ای از

طرف سفارت دریافت میشود که دران مشخص شده در بازه زمانی یک ماهه از زمان دریافت این نامه مسافران فرصت دارندجهت

انگشت نگاری در محلی که در زمان ثبت نام به انتخاب خود انتخاب نموده اند حضور یابند.

-در مرحله انگشت نگاری مسافر نیازی به همراه داشتن هیچ گونه مدرکی ندارد و پس از انگشت نگاری بسته به پروسه لازم از طرف

سفارت بین 3 تا 5 ماه صدور نتیجه از طرف سفارت زمان خواهد برد.

-پس از اعلام نتیجه ی ویزا در صورت مثبت بودن نتیجه مسافر میتواند جهت پیکاپ پاسپورت خود اقدام کند.

جهت اگاهی از شرایط پیکاپ ویزای کانادا کلیک کنید.

-این پروسه ی اولیه ی اقدام جهت ویزا می باشد و مدارک مسافر  ونظر افسر ویزا و اعتبار دعوتنامه تعیین کننده نتیجه درخواست ویزامی باشد و قطعا دعوتنامه تاثیر بسزایی در اخذ نتیجه مثبت خواهد داشت.

-درصورت عدم صدور ویزا مبالغ واریزی های سفارت و هزینه دعوتنامه حدودا معادل 70 درصد نرخ کل از مسافر کسر خواهد شد.

تمامی حقوق ومحتوای سایت برای PerzianTravel محفوظ می باشد.