ویزای توریستی کانادا

ویزای مولتی پنج ساله کانادا

-ویزای مولتی کانادا یک نوع ویزای توریستی هست که با اعتبار 5 سال برای درخواست کنندگان ویزا صادر میشود.

با این ویزا میتوان به دفعات متعدد در طول 5 سال وارد خاک کانادا شد.

دارنده این ویزا حق دارد در هر بار ورود 6 ماه پیوسته در خاک کانادا بماند.

البته باید تذکر داد که اعتبار ویزای صادر شده مطابق با اعتبار پاسپورت مسافر خواهد بود.

این نوع ویزای توریستی قابل تبدیل به ویزای اقامت یا تحصیلی یا هر نوع دیگری نمیباشد و درصورت درخواست تغییر ویزا مجدد باید

درخواست ویزای جدید داد.

جهت درخواست ویزای کانادا نیاز به مدارکی می باشد که علاوه بر انها داشتن ویزای شنگن در پاسپورت ضرورت دارد.

اگر ویزای شنگن ندارید اینجا کلیک کنید.

خدمات مشابه

ویزای نرمال کانادا