ویزای کره جنوبی :

اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاریخ حركت تور (امضاء شده).

– اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود).

– فتوكپی از  گذرنامه قبلی به همراه ویزاهای شنگن ، آمریكا ، كانادا ،  كره ، ژاپن و استرالیا.

– تكمیل فرم مشخصات فردی (به طور كامل).

– 2 قطعه عكس 4/5× 3/5 رنگی، زمینه سفید و كاملاً از رو به رو و جدید .

– ترجمه انگلیسی  تمام صفحات  شناسنامه مسافر .

– ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به كار، روزنامه رسمی، پروانه كسب اتحادیه ، پروانه مطب ، پروانه وكالت  و گواهی اشتغال به تحصیل برای انشجویان و محصلین  و لیست بیمه  شاغلین بخش  خصوصی .

– برای افراد بازنشسته ، حكم بازنشستگی ، كارت بازنشستگی و یا آخرین فیش حقوق الزامی است.

 – پرینت انگلیسی حساب جاری 3 ماه گذشته با مهر و امضاء (توسط بانك).

با توجه به شرایط اخذ ویزای هر كشور، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد كه از شما مدارك دیگری نیز درخواست نماید.

ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.