ویزای آلمان

ویزای آلمان ویزای آلمان

ویزای آلمان

مدارک لازم ویزای آلمان:
گذرنامه (امضاء شده) با کپی از صفحات 1 و 2-
یک نسخه فرم درخواست ویزای شنگن (امضاء شده) –
یک قطعه عکس گذرنامه ای جدید با پس زمینه روشن که قدیمی تر از 6 ماه نباشد.
-دعوتنامه از آلمان (ضمانت نامه/دعوتنامه غیررسمی همراه با کپی گذرنامه دعوت کننده و گواهی ثبت محل اقامت در آلمان/دعوتنامه تجاری/رزرو هتل برای بازدیدکنندگان از نمایشگاه و کنگره) و کپی آن.
-بیمه مسافرتی معتبر و کپی آن
-اصل شناسنامه و کپی آن
-اصل شناسنامه و گذرنامه همسر و کپی آن

-گواهی اشتغال و درآمد و فیش حقوقی همراه با کپی و در صورت شاغل بودن همسر، گواهی اشتغال همسر همراه با کپی
-پرینت ریز گردش مالی حساب های بانکی سه ماه اخیر-
-اسناد مالکیت (سند ملک) و کپی آن، در صورت وجود-.
-سایر مدارک جهت اثبات وابستگی به ایران

ویزای شنگن،ویزای آلمان،ویزای اروپا

پرزین سفر مجری تخصصی تورهای نمایشگاهی آلمان،آماده اخذ ویزای آلمان برای هموطنان عزیز می باشد.با توجه به پروسه طولانی برای اخذ وقت سفارت لازم است حداقل سه ماه زودتر از زمان مسافرت اقدام به اخذ وقت سفارت اقدام شود.

خدمات اخذ وقت سفارت،رزرو هتل برای سفارت ،رزرو پرواز های داخلی اروپا قابل انجام است.مشاوره و بررسی مدارک رایگان می باشد.