ویزای ایتالیا ویزای ایتالیا

ویزای ایتالیا:

مدارک لازم برای ویزای ایتالیا :

ترجمه ها بدون نیاز به تائیده دادگستری و وزارت امور خارجه می باشند.

1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه ¬های قبلی. ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی می باشد.
الف) مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود.

2)2 قطعه عکس 4*3 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید.

3) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن.

4) اصل و ترجمه گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک. (زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر 10 روز قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد.)
الف) حساب های جاری: کارکرد سه ماه اخیر.
ب) سپرده¬ های بانکی.
* ارائه گردش حساب به زبان انگلیسی از طرف بانک، قابل قبول می¬باشد.
* باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500،000،000 ريال باشد.

5) اصل و ترجمه سند مالکیت.

6) اصل و ترجمه مدارک شغلی:
الف) پزشکان: پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی و دانش¬نامه تحصیلی.
ب) وکلا: پروانه وکالت.
ج) مشاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، میزان حقوق دریافتی وتاییدیه مرخصی، آخرین لیست بیمه.
د) بازنشسته¬ ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی.
ه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه و ارائه اصل آخرین روزنامه رسمی آن شرکت.
و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آگهی تأسیس.
ز) دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ( اصل نامة اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار ).
* جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامة اشتغال به تحصیل، ارائه اصل رضایت¬نامه کتبی
از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی می¬باشد.

7) برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی پدر، همچنین خانمهای متأهل که تنها سفر می¬کنند، رضایت¬نامه محضری الزامی است.

8) اصل و ترجمه مدارک شغلی همسر برای خانم¬های خانه¬دار.
* حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی می¬باشد
*در صورتی که فرزندان هر کدام بطور جداگانه با پدر یا مادر سفر می کنند اجازه خروج هر یک از طرفین (ولی غایب) بصورت محضری و ترجمه شده همراه با مهر وزارت امور خارجه الزامی می باشد.
* اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر ، نزد آژانس باقی می ماند.
* چک رمزدار یا ضمانت¬نامه بانکی حداقل به مبلغ 500،000،000 ريال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانت¬ های بیشتر متعاقبا¬ً اعلام می¬گردد.
* کلیه مدارک نیاز به 2 سری کپی در برگه 4A دارند.

ویزای شنگن،ویزای ایتالیا،ویزای اروپا

پرزین سفر مجری تخصصی تورهای توریستی و تجاری ایتالیا،آماده اخذ ویزای ایتالیا(تجاری و توریستی) برای هموطنان عزیز می باشد.با توجه به پروسه طولانی برای اخذ وقت سفارت لازم است حداقل سه ماه زودتر از زمان مسافرت اقدام به اخذ وقت سفارت اقدام شود.

خدمات اخذ وقت سفارت،اخذ دعوتنامه ،رزرو هتل برای سفارت ،رزرو پرواز های داخلی اروپا قابل انجام است.مشاوره و بررسی مدارک رایگان می باشد.