توریونان ویزای یونان

ویزای یونان

مدارک لازم برای ویزای یونان :

کلیه مدارک علاوه بر ترجمه نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه دارند.

1- اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی.
الف) مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود. ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است. ج) نداشتن مهر ورود و خروج قبرس ترک.

2-2قطعه عکس 4 * 6 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید.

3- اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن.

4-اصل و ترجمه گواهی حساب بانکی.
الف) حسابهای جاری: کارکرد سه ماه اخیر.
در صورت تعداد زیاد تراکنش، ارائه گردش حساب 1 ماه گذشته کافی میباشد.
در صورت نداشتن گردش حساب، گواهی موجودی حساب نیز قابل ارائه میباشد.
ب) سپردههای بانکی: قابل ذکر است گواهی حساب باید فارسی باشد ) حتی ارقام ( به همراه مهر شعبه، 2 امضاء، کد افراد امضاء کننده ) 2 نفر از افراد که حق امضاء دارند ( و تاییدیه اداره امور بینالملل و مهر بین الملل بانک.)
ضمناً گواهی حساب یا سپرده از مؤسسههای مالی و اعتباری قابل قبول نمیباشد.
باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500،000،000 ریال باشد.

5-اصل و ترجمه سند مالکیت.

6-اصل و ترجمه مدارک شغلی:
الف) پزشکان: پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی و دانشنامه تحصیلی.
ب) وکلا: پروانه وکالت.
ج) مشاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، میزان حقوق دریافتی وتاییدیه
مرخصی، آخرین لیست بیمه.
* ارائه دفترچه بیمه و اصل مدارک تحصیلی جهت گرفتن مهر دادگستری و مهر تاییدیه وزارت امور خارجه الزامی است.
د) بازنشستهها: حکم بازنشستگی و آخرین فیش حقوقی.
ه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه و ارائه اصل آخرین روزنامه رسمی آن شرکت.
و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آگهی تأسیس.
ز) دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ( اصل نامة اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار )
* جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامة اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایتنامه
کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی میباشد.

7- برای فرزندان زیر 11 سال که بدون همراهی پدر، همچنین خانمهای متأهل که تنها سفر میکنند، رضایتنامه محضری الزامی است.

8-ترجمه مدارک شغلی همسر برای خانمهای خانهدار.
* حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی میباشد.
* اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی میماند.
* چک رمزدار یا ضمانتنامه بانکی حداقل به مبلغ 500،000،000 ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از
بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانتهای بیشتر متعاقباً اعلام میگردد.
* لازم به ذکر است کپی مدارک بر روی برگة A4 و در یک نسخه ارائه شود.–

رزین سفر مجری تخصصی تورهای توریستی و یونان،آماده اخذ ویزای یونان(تجاری و توریستی) برای هموطنان عزیز می باشد.با توجه به پروسه طولانی برای اخذ وقت سفارت لازم است حداقل سه ماه زودتر از زمان مسافرت اقدام به اخذ وقت سفارت اقدام شود.

خدمات اخذ وقت سفارت،اخذ دعوتنامه ،رزرو هتل برای سفارت ،رزرو پرواز های داخلی اروپا قابل انجام است.مشاوره و بررسی مدارک رایگان می باشد.