تور اروپا-تور اسپانیا

ماهان

تاریخ حرکت

ویژه بهار و تابستان98

تور اسپانیا

تور اسپانیا-تور اروپا-

تور اسپانیا بهار و تابستان 98
مسیرنام هتلهر نفر در اتاق دوتختههر نفر در اتاق یک تخته4-12 سال با تخت2-4 بدون تختپرواز
تور 24 شب بارسلون4 ستاره در مرکز شهر
BB
690یورو
+
نرخ بلیط
890 یورو
+
نرخ بلیط
590 یورو
+
نرخ بلیط
390 یورو
+
نرخ بلیط
ماهان
تور 34 شب بارسلون4 ستاره تاپ در مرکز شهر
BB
790 یورو
+
نرخ بلیط
1090یورو
+
نرخ بلیط
690 یورو
+
نرخ بلیط
490 یورو
+
نرخ بلیط
ماهان
تور 47شب بارسلون4 ستاره تاپ در مرکز شهر
BB
1090 یورو
+
نرخ بلیط
1390 یورو
+
890 یورو
+
690 یورو
+
ماهان
تور 53شب مادرید+4شب بارسلون4 ستارهBB1250یورو
+
نرخ پرواز
1890 یورو
+
نرخ پرواز
1090 یورو
+
نرخ پرواز
590 یورو
+
نرخ پرواز
ماهان
خدمات تور گروهی اسپانیا بهار و تابستان 98
  • خدمات اخذ ویزای شنگن
  • بلیط رفت و برگشت هواپیما
  • ترانسفر های فروردگاهی و بین شهری در بارسلون
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری به همراه تور لیدر در بارسلون
نکات مهم:

-هزینه تمبر سفارت به عهده مسافر می باشد.ومسافرانموظف هستند در وقت تعيين

شده جهت انگشت نگاریدرسفارت مربوطه حضور داشته باشند

.-در صورت عدمصدور ویزا 10 درصد مبلغ ارزی و 10درصد مبلغ ریالیمطابق قوانین کسر

خواهد شد.ومابقی استرداد خواهد شد.

-ارایه ضمانت بازگشت از سفر بازای هر نفر 30 ملیون به بالا الزامی می باشد.-مسئولیت

ممنوع الخروج بودن مسافر به عهده خودش میباشدو آژانس پرزین سفر در این زمینه

مسئولیتی ندارد

.–سن مسافرین بر اساس اطلاعات پاسپورت محاسبه ميگرددو جهت رزرو اتاق برای

كودكان )با تخت و بدونتخت( ،تاریخ روز ورود به هتل ها ملاک محاسبه قرار ميگيرد

.– مبنای محاسبه سن كودكان تاریخ ورود به هتل هاميباشد.-درصورتي كه كودک در هر سني از تخت كاملاستفادهنماید، هزینه ارزی برابر با بزرگسال اخذ خواهد گردید.

-درصورت افزایش نرخ بليط هواپيمادر زمان صدورر،تفاوت آن از مسافر دریافت خواهد شد

.-پرداخت 50 %از مبلغ ارزی و كل مبلغ ریالی تور درزمان ثبت نام الزامي مي باشد .

نکات مهم
  • در صورت عدم صدور ویزا از جانب سفارت مبلغ 10 درصد کسر و مابقی استرداد خواهد شد.
  • ارائه ضمانت بازگشت از سفر الزامی می باشد.
  • نرخ نوزاد زیر 2 سال 100 یورو می باشد.

برنامه سفر تور

تمامی حقوق ومحتوای سایت برای PerzianTravel محفوظ می باشد.