خدمات سفارت

انجام کلیه خدمات سفارت های مختلف شنگن و غیر شنگن

اخذ وقت سفارت از کلیه کشور های شنگن(توریستی و تجاری)

اخذ ویزای تضمینی از کشورهای مختلف شنگن

ارائه تور های انفرادی و گروهی اروپا مطابق با برنامه سفر پیشنهادی شما

رزرو هتل در سراسر دنیا  و ارائه واچر رسمی برای سفارت ها

رزرو بلیط برای ارائه به کلیه سفارت ها

اخذ وقت سفارت آمریکا در کشور های همجوار

پیکاپ پاسپورت -پرکردن فرم ها سفارت و …

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

88170277

وقت سفارت

خدمات سفارت

وقت سفارت

ویزای شنگن

ویزای شنگن