ویزای ژاپن :

اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاریخ حركت تور (امضاء شده).

– اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود).

– تكمیل فرم مشخصات فردی (به طور كامل).

– 2 قطعه عكس 4/5 × 4/5رنگی، زمینه سفید و كاملاً از رو به رو بدون عینك و جدید.

– ترجمه رسمی تمام صفحات شناسنامه مسافر با ﺗﺄیید دادگستری.

– ترجمه انگلیسی و رسمی ( تایید دادگستری) گواهی اشتغال به كار بخش خصوصی با لیست بیمه تامین اجتماعی ، روزنامه رسمی، پروانه كسب اتحادیه، پروانه وكالت .

– پرینت انگلیسی حساب جاری 3 ماه گذشته با مهر و امضاء بانك.

– ترجمه انگلیسی و رسمی  ( تایید دادگستری) حكم و فیش حقوقی  برای كارمندان و اساتید ( بخش دولتی )  و بازنشستگان.

با توجه به شرایط اخذ ویزای هر كشور، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد كه از شما مدارك دیگری نیز درخواست نماید.

ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.