ویزای ژاپن :

اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاریخ حركت تور (امضاء شده).

– اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود).

– تكمیل فرم مشخصات فردی (به طور كامل).

– 2 قطعه عكس 4/5 × 4/5رنگی، زمینه سفید و كاملاً از رو به رو بدون عینك و جدید.

– ترجمه رسمی تمام صفحات شناسنامه مسافر با ﺗﺄیید دادگستری.

– ترجمه انگلیسی و رسمی ( تایید دادگستری) گواهی اشتغال به كار بخش خصوصی با لیست بیمه تامین اجتماعی ، روزنامه رسمی، پروانه كسب اتحادیه، پروانه وكالت .

– پرینت انگلیسی حساب جاری 3 ماه گذشته با مهر و امضاء بانك.

– ترجمه انگلیسی و رسمی  ( تایید دادگستری) حكم و فیش حقوقی  برای كارمندان و اساتید ( بخش دولتی )  و بازنشستگان.

با توجه به شرایط اخذ ویزای هر كشور، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد كه از شما مدارك دیگری نیز درخواست نماید.

ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.

تمامی حقوق ومحتوای سایت برای PerzianTravel محفوظ می باشد.